Благовест Иванов Долапчиев

  • Роден на 16 декември 1905 г. в Сливен.
  • През 1933 г. асистент при катедрата по аналитична механика.

Източници:
- разпознаване: информация от Боян Пенков, от Владимир Чакалов и от Ивана Петканчин
- биографични данни: статия от Иван Чобанов и спомени от Иван Долапчиев, Георги Бранков, Михаил Гаврилов, Тодор Генчев, Васил Диамандиев, Дойчин Дойчинов, Любомир Лилов, Спас Манолов, Апостол Обретенов, Георги Паскалев, Боян Пенков, Стоян Петров, Стефан Радев, Петър Русев, Благовест Сендов, Марко Тодоров, Евгени Христов, Христо Христов в сборника„Бележити български математици“ (София, 1987, съставители И. Чобанов и П. Русев); очерк от Благовест Долапчиев в същия сборник

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo