Петър Георгиев Паунов

  • Роден на 11 юни 1900 г. в Казанлък.
  • През 1933 г. асистент при катедрата по експериментална физика.

Източници:
- разпознаване: информация от страницата "Лекции на професор Георги Иванов Манев в Софийския университет", поддържана от н.с. Ганка Камишева, и информация от Теменуга Карагаева
- биографични данни: Христов, Д.,  Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1889-1963, Алманах, София, 2005

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo