Димка Евстатиева

По-късно е била учителка по физика в София. В списъка на завършилите висше образование в Софийския университет през 1933 г. обаче изобщо не се среща собственото име Димка. С най-близко до него е, както изглежда, абсолвентката по пeдагогика Будимка Николова Црънговска, родена на 31 декември 1908 г. в с. Батишница, Русенски окръг
 
Източници:
- разпознаване и биографични данни: информация от Екатерина Андрейчин, на която е преподавала (замествайки излязла в отпуск друга учителка)

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.
000webhost logo