Божидар Николов Тошев

  • Роден на 12 юли 1911 г. в Прилеп.
  • Завършва математика през 1933 г.

Източници:
- разпознаване: Тонко Тонков (Математически форум, том XII, брой 2, март – април 2010 г.)
- биографични данни: Христов, Д.,  Математиците, завършили Софийския университет "Св. Климент Охридски", Алманах, том I, Физико-математически факултет, 1892-1963, София, 2003

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo