Любомир Николов Чакалов

  • Роден на 6 февруари 1886 г. в Самоков.
  • През 1933 г. редовен професор при катедрата по висш анализ.

Източници:
- разпознаване: информация от Боян Пенков, от Владимир Чакалов и от Ивана Петканчин
- биографични данни: статии от Любомир Илиев, Кирил Попов и Аркадий Стоянов, Владимир Чакалов, Петър Русев, Любомир Давидов и Иван Тонов в сборника „Бележити български математици“ (София, 1987, съставители И. Чобанов и П. Русев); автобиография в същия сборник

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo