Иван Ценов Ангелов

  • Роден на 2 януари 1883 г. във Враца.
  • През 1933 г. редовен професор при катедрата по аналитична механика.

Източници:
- разпознаване: информация от Боян Пенков, от Владимир Чакалов и от Ивана Петканчин
- биографични данни: статия от Иван Чобанов в сборника „Бележити български математици“ (София, 1987, съставители И. Чобанов и П. Русев)

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo