Александър Павлов Христов

  • Роден на 20 март 1872 г. в София.
  • През 1933 г. редовен професор при катедрата по експериментална физика.

Източници:
- разпознаване: информация от Боян Пенков, Владимир Чакалов и от страницата "Лекции на професор Георги Иванов Манев в Софийския университет", поддържана от н.с. Ганка Камишева
- биографични данни: Христов, Д.,  Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1889-1963, Алманах, София, 2005

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo