Петър Бенев Пенчев

  • Роден на 18 януари 1873 г. в с. Гъбене, Севлиевско.
  • През 1933 г. извънреден професор при катедрата по експериментална физика.

Източници:
- разпознаване: информация от страницата "Лекции на професор Георги Иванов Манев в Софийския университет", поддържана от н.с. Ганка Камишева
- биографични данни: Христов, Д.,  Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1889-1963, Алманах, София, 2005; статия от Ж. Желев и П. Лазарова в сборника „Бележити български физици“ (София, 1981, съставител П. Симова)

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo