Никола Бонев Иванов

  • Роден на 11 юли 1898 г. в Стара Загора.
  • През 1933 г. извънреден професор при катедрата по астрономия.

Източници:
- разпознаване: информация от Владимир Чакалов и от страницата "Лекции на професор Георги Иванов Манев в Софийския университет", поддържана от н.с. Ганка Камишева
- биографични данни: Христов, Д.,  Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1889-1963, Алманах, София, 2005; статия от Н. Николов в сборника „Бележити български физици“ (София, 1981, съставител П. Симова)

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo