Пенка Костова Манева

  • Родена на 27 март 1910 г. във Велико Търново.
  • Завършва математика през 1933 г.
  • По-късно е била учителка по математика в девическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе.

Източници:
- разпознаване: информация от Теменуга Карагаева, на която е преподавала
- биографични данни: Христов, Д.,  Математиците, завършили Софийския университет "Св. Климент Охридски", Алманах, том I, Физико-математически факултет, 1892-1963, София, 2003

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo