Саздо Иванов Тричков

  • Роден на 2 април 1899 г. в Трън.
  • Завършва математика и физика през 1924 г.
  • През 1933 г. асистент при катедрата по експериментална физика.

Източници:
- разпознаване: информация от Любов Филипова
- биографични данни: Христов, Д.,  Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1889-1963, Алманах, София, 2005

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo