Асен Борисов Дацев

  • Роден на 14 февруари 1911 г. в с. Каменар, Разградско.
  • Завършва физика през 1933 г.
  • По-късно асистент, доцент и професор при катедрата по теоретична физика.

Източници:
- разпознаване: информация от Боян Пенков, от Владимир Чакалов, от Евгения Скордева и от страницата "Лекции на професор Георги Иванов Манев в Софийския университет", поддържана от н.с. Ганка Камишева
- биографични данни: Христов, Д.,  Преподавателите физици във Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 1889-1963, Алманах, София, 2005

Можете да увеличите изображението, като щракнете върху него.

000webhost logo