Благодарности

      Много съм признателен на доц. Боян Пенков. Разговорите ми с него през март 2010 г. ме накараха да възприема като свой дълг настоящия малък опит за противодействие срещу безпощадното затриване на информация от времето.

      Благодаря на съпругата си Евгения и на нейната сестра Екатерина за предоставения оригинал на снимката от архива на техния баща – покойния проф. Разум Андрейчин, както и за оказаната от тях помощ в разпознаването на някои от хората. Благодаря и на всички останали, оказали такава или друга помощ. От известен момент нататък се старая да отразявам в съответен дневник поне приносите към информацията кои са хората на снимката, но е възможно да имам пропуски в това и моля за извинение всички, за чието съдействие в тази насока се окаже, че липсват сведения в дневника или са неточни.

      Първоначално използваното електронно копие на снимката беше направено от съпругата ми. То, макар и създадено без помощта на скенер, беше достатъчно добро, за да започне успешно работата по разпознаването. По-късно това копие бе заменено с две други, изработени чрез сканиране. Едното от тях бе направено в Деканата на Факултета по математика и информатика на Софийския университет, а другото, което е с много по-висока разделителна способност – от активно включилия се в начинанието доц. Тонко Тонков. Без споменатите електронни копия едва ли този сайт би видял бял свят.
 
София, 2 април 2010 г.Димитър Скордев

000webhost logo